Kaip teisėtai galimybės

Pro ES Teisingumo Teismo ESTT didžiosios kolegijos šiandien priėmė du svarbius prejudicinius sprendimus dėl autorių ir gretutinių teisių gynimo.

Gender Critical - ContraPoints

Pirmoji byla yra daugiausiai susijusi su dėl galėjimo cituoti nurodant hipersaitą kaip atskirą nuo naujo teksto formato dokumentą, kurį galima parsisiųsti atskirai. Vokietijoje politikas V.

kaip teisėtai galimybės satoshi dabar

Beck ir naujienų interneto portalas Spiegel Online jau ilgą laiką ginčijasi, ar V. Beck rankraščio ir straipsnio viso teksto pateikimas Spiegel Online interneto svetainėje yra autorių teisių pažeidimas.

kaip teisėtai galimybės Bitcoin pinigai doleriais

Didžioji kolegija pakartojo, kad hipersaitai prisideda prie tinkamo interneto, kuris turi ypatingą reikšmę saviraiškos ir informacijos laisvei, užtikrinamai Chartijos 11 straipsnyje, ir kad keitimuisi nuomonėmis ir informacija šiame tinkle būdingas didžiulio informacijos kiekio turėjimas. Šiuo atveju prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodė, jog V. Beck rankraštis ir straipsnis kaip atskirai parsisiunčiami dokumentai buvo paskelbti internete, pateikiant hipersaitą.

kaip teisėtai galimybės kaip užsidirbti pinigų kuriant savo verslą

Taip pat ESTT išaiškino, kad kūrinys jau yra teisėtai padarytas viešai prieinamas, kai jis konkrečiu pavidalu anksčiau buvo viešai paskelbtas gavus autoriaus leidimą arba pagal nesavanorišką licenciją ar net pagal teisėtą leidimą. Prašymą priimt prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi įvertinti, ar rankraščių ir nagrinėjamame rinkinyje publikuoto straipsnio pirminių versijų paskelbimas, nepateikiant informacijos apie V. Beck atsiribojimą nuo šių dokumentų turinio, atitinka sąžiningumo praktiką ir yra pateisinamas tikslu, kurio siekiama nagrinėjamu citavimu.

kaip teisėtai galimybės strateginė prekyba dvejetainiais opcionais

Kraftwerk grupė Kitas ESTT didžiosios kolegijos sprendimas priimtas dėl galimybių panaudoti labai trumpus fonogramos fragmentus. Muzikos grupės Kraftwerk nariai  m. Pelham ir M.

Diskriminacija — tai tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, taip pat seksualinis priekabiavimas dėl lyties. Diskriminacijos rūšys: Tiesioginė diskriminacija — tai elgesys su asmeniu, kai lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu jam taikomos mažiau palankios sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui. Netiesioginė diskriminacija — tai veikimas ar neveikimas, teisės norma ar vertinimo kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos įgyvendinant ar pritaikant atsiranda ar gali atsirasti faktinis naudojimosi teisėmis apribojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, kaip teisėtai galimybės priklausomybės, religijos pagrindu, nebent šį veikimą ar neveikimą, teisės normą ar vertinimo kriterijų, sąlygą ar praktiką pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Priekabiavimas — tai nepageidaujamas elgesys, kai lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka. Seksualinis priekabiavimas — tai nepageidaujamas užgaulus, žodžiu, raštu ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, kai tokį elgesį lemia tikslas ar jo poveikis pakenkti asmens orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką.

Jie tvirtina, kad Pelham pažeidė jų kaip fonogramų gamintojų gretutines autorių teises. Be to, buvo pažeista intelektinės nuosavybės teisė, kurią jie turi kaip atlikėjai. ESTT šiandien išaiškino, kad fonogramų gamintojui suteikta išimtinė teisė leisti kaip teisėtai galimybės uždrausti atgaminti savo fonogramą reiškia, jog fonogramų gamintojas gali neleisti trečiajai šaliai naudoti jo fonogramos garsinio fragmento, net ir labai trumpo, siekiant jį įtraukti į kitą fonogramą, išskyrus atvejus, kai šis garsinis fragmentas yra įtrauktas pakeista forma, kurios neįmanoma atpažinti klausantis.

Pro 3, Dėl koronaviruso plitimo įvestas karantinas privertė bendrojo ugdymo ir aukštąsias mokyklas pereiti prie nuotolinio mokymo. Nors nuotolinio mokymo forma nėra naujiena, tačiau naujas yra įvykusio posūkio mastas. Su tuo susijęs vienas iš didesnių nuotolinio mokymo iššūkių — šį procesą organizuojančios mokyklos ir kiti procese dalyvaujantys asmenys turi padaryti nuotoliniu būdu prieinamą bent dalį mokymui reikalingos medžiagos. Problema kyla dėl to, kad didelė dalis tokios medžiagos yra saugoma autorių teisių ir jos suskaitmeninimas bei padarymas prieinamos nuotoliniu būdu gali būti laikomas teisės pažeidimu.

Naudingi straipsniai